मी मेघनाथ सेवाभाव आणि संवाद


राष्ट्राध्यक्षसंपादन करा

आपण या प्रकरणी संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) यांना विनंती करू शकता.धन्यवाद.

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १३:०८, २ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

चित्र हवेसंपादन करा

कृपया [[वर्ग:चित्र हवे]] हा वर्ग बघावा. त्यात जमेल त्या चित्रांची भर घालावी ही विनंती.

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) ०९:३९, ३ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

धन्यवादसंपादन करा

नमस्कार मेघनाथ, आपण दिलेल्या माहिती बद्दल आभारी आहे. Vishal1306 ०३:४३, ४ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

चित्रेसंपादन करा

Thanks Meghanath, मला सध्या एक अडचण आहे. IC 814 चे अपहरण आणि ऑपरेशन ब्लु स्टार अशा दोन लेखांत मी मराठी विकीत भर टाकली होती. हे लेख en.wiki वरही चित्रांसकट उपलब्ध आहेत. जेव्हा en.wiki वरील ती चित्रे मी मराठी विकीत तील लेखात समाविष्ट केली तर ती दिसत नाहीत. केवळ (file=200px), अथवा ( चित्र =) असे काही दिसते. इतर लेखांतील चित्रे मराठीत वापरतांना काहीच अडचण येत नाही. मग याच लेखांत असे का होत असावे? ती चित्रे विकी कॉमन्स मध्ये नाही, केवळ en.wiki आहेत असे काही आहे का?

आणखी एक प्रश्न : मला en.wiki तील कुठलेही चित्र मराठीत वापरता येईल का? म्हणजे मी ते चित्र डाऊनलोड करुन पुन्हा मराठीत / विकि कॉमन्स वर अपलोड करीन, विकितील सर्व माहिती प्रताधिकार मुक्त असते तर असे करण्यात काही चुक तर नसेल बरोबर?

Vishal1306 ०४:०८, ४ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

लेखांत साचेसंपादन करा

नमस्कार,

तुम्ही साचे तयार करुन वेगवेगळ्या लेखांत लावीत असल्याचे पाहिले. हे छानच आहे. पण साच्यातील प्रत्येक दुव्यावर हा साचा लावण्याचे काम repeatitive आणि वेळखाऊ आहे. हे (व अशी इतर) काम एखादा सांगकाम्या लावून करुन घेता येते म्हणजे तुमचा बहुमोल वेळ हे काम करण्यात खर्च नाही होणार व तुम्ही इतर, अधिक महत्वाची कामे करू शकाल.

तुमचा स्वतःचा सांगकाम्या नसल्यास येथील इतर सदस्यांना चावडीवर संदेश टाकून हे काम करुन घेता येईल. संतोष, मी, संकल्प व इतरही अनेक सदस्य असे सांगकामे बाळगून आहोत तरी पडेल तसे काम जरुर सांगावे.

अभय नातू १४:४८, १३ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

सूचना:

तुमच्याकरिता कुणी वाफाळलेला चहाचा कप भरला आहे .


संपर्क क्रांतीसंपादन करा

संपर्क क्रांती काळाचि गरज ...!

मराठी विकिपीडियातील नविन सदस्यांचे स्वागत आणि माहितीत सुधारणासंपादन करा

मराठी विकिपीडियातील नविन सदस्यांचे स्वागत आणि माहितीत सुधारणा या बाबत आपण मागे रस दाखवला आहे . इंग्रजी विकिपीडियावरील नवीन खाते उघडणार्‍या लोकांना en:MediaWiki:Welcomecreation या मिडियाविकी संदेशाने स्वागत होते. तेथे नवीन सदस्यांना जसे मार्गदर्शन उपलब्ध होते तसे मराठी विकिपीडियावर मिडियाविकी:Welcomecreation च्या माध्यमातून उपलब्ध करून देता येईल. त्यात मराठी विकिपीडीयावरील सध्याच्या स्वागत साचातील माहिती सुयोग्य पद्धतीने आंतर्भूत करून द्यावी असा मानस आहे.
स्वागत बॉट सुद्धा उपयोगात आणण्यास हरकत नाही, त्यावर काम करून ठेवावे , पण कदाचित मिडियाविकी:Welcomecreation मधील बदल अधिक उपयूक्त ठरल्यास , बॉट दहा आणि पन्नास संपादने पार पाडणार्‍या संपादकांना टप्पेवार सहाय्य साचे लावण्याकरता सुद्धा वापरता आला तर दुधात साखर घातल्या सारखे असेल.
en:MediaWiki:Welcomecreation आणि साचा:स्वागत ला अनुसरून मिडियाविकी:Welcomecreation करिता सुधारणा करण्यात आपण, मंदार कुलकर्णी,प्रबोध,मनोज आणि अजून एक दोन सदस्य मिळून हे काम तडीस नेण्यास सवड देउ शकाल का ते पहावे हि नम्र विनंती माहितगार ०८:२३, २३ ऑक्टोबर २०११ (UTC)