शिगेयोशी इनोउ (९ डिसेंबर, इ.स. १८८९ - १५ डिसेंबर, इ.स. १९७५) हा दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जपानच्या शाही आरमाराच्या चौथ्या तांड्याचा सरखेल होता.

याने कॉरल समुद्राच्या लढाईत जपानच्या आरमाराचे नेतृत्व केले.