शिखर ही एक भौगोलिक रचना आहे. ज्या वरवर जाते अरुंद होत असलेल्या स्थळाची उंची सभोवतालच्या प्रदेशापेक्षा जास्त असते अशा पृथ्वीच्या पृष्ठावरील उंच जागेला शिखर असे म्हणतात.

जगातल्या सात भूप्रदेशातीत सर्वात जास्त उंची असलेली सात शिखरे आणि त्यांची समुद्रसपाटीपासूनची उंची संपादन

रिचर्ड डॅनियल "डिक" बास यांनी ही सातही शिखरे पहिल्यांदा सर केली.. आपल्या अनुभवांबर डिक बास यांनी Seven Summits नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. पुस्तकाचे सहलेखक रिक रिजवे, आणि बास यांचे सहगिर्यारोहक फ्रँक वेल्स हे आहेत.