वोल्फगांग ओस्टवाल्ड

वोल्फगांग ओस्टवाल्ड
पूर्ण नावकार्ल विल्हेल्म वोल्फगांग ओस्टवाल्ड
जन्म मे २७, १८८३
रिगा, लात्व्हिया
मृत्यू नोव्हेंबर २२, १९४३
ड्रेस्डेन, जर्मनी
राष्ट्रीयत्व जर्मन
कार्यक्षेत्र रसायनशास्त्र
जीवशास्त्र
ख्याती कोलॉइड
वडील विल्हेल्म ओस्टवाल्ड
आई हेलेन