"व्लादिस्लाव दुसरा, बोहेमिया" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक