विकिपीडिया:तांत्रिक प्रचालक

तांत्रिक प्रचालक (Interface administrators) हे विकिपीडियावर प्रचालक या अधिकाराचा एक भाग आहे.