"राज्य महामार्ग १० (महाराष्ट्र)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
 
{| class=wikitable width="100%"
!State
!जिल्हा
!तालुका
!अंतर
!जुळणारे राजकीय/राष्ट्रीय महामार्ग
|-
|colspan="4" align="center" style="background:#D8D8D8; font-weight:bold;"|[[धुळे जिल्हा]]
|rowspan="23"| महाराष्ट्र
|-
|rowspan="4"| [[धुळे जिल्हा|धुळे]]
| शिंदखेडा
| {{km to mi|20.2|abbr=yes}}
| [[राष्ट्रीय महामार्ग ६|राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६]]
|-
|rowspancolspan="64"| align="center" style="background:#D8D8D8; font-weight:bold;"|[[नाशिक जिल्हा|नाशिक]]
|-
|rowspan="3"| मालेगाव
| {{km to mi|100.3|abbr=yes}}
| [[File:State Highway 30 (Maharashtra).png|25px]] [[राज्य महामार्ग ३० (महाराष्ट्र)|राज्य महामार्ग क्र. ३०]]
|-
|rowspancolspan="134"| align="center" style="background:#D8D8D8; font-weight:bold;"|[[अहमदनगर जिल्हा|अहमदनगर]]
|-
| कोपरगाव
| {{km to mi|189.6|abbr=yes}}
८,१४६

संपादने