दृश्यसंपादक सजगता मालिका :

दृश्यसंपादकात मेनुबार वापरण्यास प्राधान्य द्या. दृश्यसंपादकात [[]] {{ }} सारख्या विकिच्या मार्कअप वापरणे टाळा. दृश्यसंपादकात प्रत्येक शब्दाचे लेखन झाल्या नंतर स्पेस द्या.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)
हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते:


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1 आपण विकिपीडियावर अजून नवे आहात ? नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (जसेदृश्य संपादक) ही सुलभ संपादन पद्धती सुविधा येथे टिचकी मारून कार्यान्वीत करून पहावी तसेच अडचणींची नोंद विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे करत जावी अशी विनंती आहे. दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/2 आपण विकिपीडियावर अजून सरावला नाहीत ? नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (जसेदृश्य संपादक) ही सुलभ संपादन पद्धती सुविधा येथे टिचकी मारून कार्यान्वीत करून पहावी तसेच अडचणींची नोंद विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे करत जावी अशी विनंती आहे. दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3 आपणास विकिपीडियावर तांत्रिक गोष्टी कठीण जातात ? नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (जसेदृश्य संपादक) ही सुलभ संपादन पद्धती सुविधा येथे टिचकी मारून कार्यान्वीत करून पहावी तसेच अडचणींची नोंद विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे करत जावी अशी विनंती आहे. दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/4 आपणास विकिपीडियावर लिहून पहाताना अद्याप धाकधूक वाटते ? नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (जसेदृश्य संपादक) ही सुलभ संपादन पद्धती सुविधा येथे टिचकी मारून कार्यान्वीत करून पहावी तसेच अडचणींची नोंद विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे करत जावी अशी विनंती आहे. दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5 यथादृश्यसंपादक तथा VisualEditor हा एक रिच-टेक्स्ट संपादनाची सोय करणारा मिडियाविकि विस्तारक आहे. [[]] {{ }} सारख्या विकिच्या मार्कअप विषयी माहिती नसतानाही कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती सुलभतेने संपादन करू शकेल असा या यथादृश्यसंपादकाचा उद्देश आहे.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/6 जसेदृश्य संपादक तथा VisualEditor हा एक रिच-टेक्स्ट संपादनाची सोय करणारा मिडियाविकि विस्तारक आहे. [[]] {{ }} सारख्या विकिच्या मार्कअप विषयी माहिती नसतानाही कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती सुलभतेने संपादन करू शकेल असा या यथादृश्यसंपादकाचा उद्देश आहे.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/8 नजिकच्या काळापासून विकिपीडियावर दोन संपादन पद्धती उपलब्ध असतील यथादृश्यसंपादक तथा VisualEditor हि नवी संपादन पद्धती नुसतेच 'संपादन' म्हणवली जाईल. [[]] {{ }} सारख्या विकि-मार्कअप वाली संपादन पद्धती 'स्रोत संपादन' पद्धती म्हणवली जाईल. [[]] {{ }} सारख्या विकि-मार्कअप विषयी माहिती नसतानाही कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती सुलभतेने संपादन करू शकेल असा या यथादृश्यसंपादकाचा उद्देश आहे.विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9 दृश्यसंपादकात मेनुबार वापरण्यास प्राधान्य द्या. दृश्यसंपादकात [[]] {{ }} सारख्या विकिच्या मार्कअप वापरणे टाळा. दृश्यसंपादकात प्रत्येक शब्दाचे लेखन झाल्या नंतर स्पेस द्या.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/10


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/12 दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : आडव्या तीन रेषांचे चिन्हावर पुर्ननिर्देशन आणि वर्गीकरण अशा काही सुविधा उपलब्ध होतात

  • दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : आडव्या तीन रेषांचे चिन्हावर पुर्ननिर्देशन आणि वर्गीकरण अशा काही सुविधा उपलब्ध होतात.

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/13 दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : आडव्या तीन रेषांचे चिन्हावर पुर्ननिर्देशन आणि वर्गीकरण अशा काही सुविधा उपलब्ध होतात


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/14

दृश्यसंपादकात़़ दुवे देण्याची सुविधा उपलब्ध करणारे चिन्ह

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

  • दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15 दृश्य संपादकात छायाचित्रे (मिडिया), साचे (टेंप्लेट) आणि सारणी (टेबल) या सुविधा समाविष्ट करा या ड्रॉपडाउन मेनुवरून उपलब्ध होतात.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

  • दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/16 दृश्य संपादकात समाविष्ट करा या ड्रॉपडाउन मेनुवरून छायाचित्रे (मिडिया), साचे (टेंप्लेट) आणि सारणी (टेबल) या सुविधांशिवाय 'छायाचित्र दिर्घीका, 'आलेख' (ग्राफ) इत्यादी सुविधा सुद्धा उपलब्ध होतात.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

  • दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17 दृश्य संपादक साधनपट्टीवरचे समाविष्ट करा आणि प्रश्नचिन्ह यांच्या मध्ये Ω चिन्ह आहे ते देवनागरी लिपी आणि इतर लिपींच्या वर्णमालांमधील युनिकोड अक्षर यादी उपलब्ध करून देते. संबंधीत साहाय्यपानाच्या अनुवादात mw:VisualEditor/Special characters येथे साहाय्य हवे आहे.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

  • दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/18

दृश्यसंपादकाचे उपयूक्त कळफलक लघुपथ

(कि-बोर्ड शॉर्टकट्स) दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : प्रश्न चिन्हावरून कळफलक लघुपथ पूर्ण यादी (कि बोर्ड शॉर्टकट) अभ्यासता येते.

साचा {{
संदर्भ <ref
सारणी {|
कळफलक लघुपथ विस्तृत यादी Ctrl+/

दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : प्रश्न चिन्हावरून कळफलक लघुपथ पूर्ण यादी (कि बोर्ड शॉर्टकट) अभ्यासता येते.


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19

ह्या सायटेशन टूलचे मराठी विकिपीडियाच्या दृश्यसंपादकातून वापरले जाण्यासाठी येथे सध्या वापरात साचांसंहीत स्थानिकीकरणात तांत्रिक साहाय्य हवे आहे.

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/20 दृश्यसंपादनात नेहमी वापरले जाणाऱ्या साचांचा वापर सुलभ होण्यासाठी पुढील तांत्रिक साहाय्य हवे आहे.

mw:Help:TemplateData contains information about how to add TemplateData information to common templates on your wiki. This is important because if templates do not include this data, they will be difficult to use inside the visual editor.

Tip: There is now an editing tool that allows you to add TemplateData in a simpler way.

Start with templates that are often used in articles, such as citation and reference templates, as well as infoboxes. The MostTranscludedPages special page on your wiki might help you find out which are the most important templates you need to work on. The ones which are heavily used in the article namespace have the priority.

Tip: Check how other wikis did this. For example, here is the TemplateData for the {{Cite web}} template at the English Wikipedia. If you recently imported {{Cite web}} from that wiki and didn't customize it further, then copying and pasting their TemplateData will probably work for you.


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21 विकिप्पीडियावर लिहिण्यासाठी तीन सोप्या पायऱ्या : संपादनवर टिचकी मारा, लिहा साहाय्य लागल्यास मेनुबार पहा, शेवटी जतन करा.

नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (जसेदृश्य संपादक) ही सुलभ संपादन पद्धती सुविधा  येथे टिचकी मारून कार्यान्वीत करून पहावी  तसेच अडचणींची नोंद विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद येथे करत जावी अशी विनंती आहे. 

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार) दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/22 दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : आपण लेखात केलेल्ले बदल साठवण्यासाठी शेवटची पायरी 'जतन करा'

  • दृश्यसंपादक साधनपट्टीचा उजवा भाग : शेवटची पायरी लेखात आपण केलेले बदल जतन करणे आपण लेखपान जतन (सेव्ह) करता तेव्हा ते साठवले जाते आणि/अथवा प्रकाशित होते. मराठी विकिपीडिया 'जतन करा' हे शब्द वापरते कारण 'जतन करा' या शब्दाच्या अर्थछटांमध्ये conservation: परिरक्षण, जपणूक वाचवणे, राखणे ; preservation: परिरक्षण , संस्करण,देखभाल keep: ठेवणे जतन करणे, जपून ठेवणे, परिरक्षण करणे, सांभाळून ठेवणे, पालन करणे; राखून ठेवणे, राखणे ;maintenance:निगा (स्त्री.), जतन (न.), सुस्थितीत ठेवणे ४ राखणे (न.), ठेवणे (न.) इत्यादीं अर्थछटांचा समावेश होतो

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/23 दृश्य संपादकात समाविष्ट करा या ड्रॉपडाउन मेनुवरून छायाचित्रे (मिडिया), साचे (टेंप्लेट) आणि सारणी (टेबल) या सुविधांशिवाय 'छायाचित्र दिर्घीका, 'आलेख' (ग्राफ) इत्यादी सुविधा सुद्धा उपलब्ध होतात.

  • दृश्यसंपादकातून साचे वापर साहाय्य सुलभ व्हावे म्हणून mw:Help:TemplateData/mr या साहाय्य पानाच्या अनुवादात साहाय्य हवे आहे.

दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

  • दृश्यसंपादकाची अधिक सोपी साधनपट्टी (मेनुबार)

विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/24 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/24


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/25 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/25


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/26 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/26


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/27 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/27


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/28 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/28


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/29 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/29


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/30 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/30


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/31 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/31


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/32 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/32


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/33 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/33


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/34 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/34


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/35 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/35


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/36 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/36


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/37 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/37


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/38 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/38


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/39 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/39


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/40 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/40


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/41 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/41


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/42 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/42


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/43 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/43


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/44 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/44


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/45 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/45


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/46 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/46


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/47 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/47


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/48 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/48


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/49 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/49


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/50 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/50


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/51 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/51


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/52 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/52


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/53 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/53


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/54 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/54


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/55 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/55


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/56 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/56


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/57 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/57


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/58 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/58


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/59 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/59


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/60 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/60


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/61 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/61


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/62 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/62


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/63 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/63


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/64 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/64


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/65 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/65


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/66 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/66


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/67 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/67


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/68 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/68


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/69 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/69


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/70 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/70


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/71 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/71


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/72 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/72


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/73 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/73


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/74 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/74


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/75 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/75


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/76 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/76


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/77 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/77


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/78 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/78


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/79 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/79


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/80 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/80


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/81 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/81


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/82 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/82


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/83 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/83


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/84 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/84


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/85 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/85


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/86 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/86


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/87 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/87


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/88 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/88


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/89 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/89


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/90 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/90


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/91 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/91


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/92 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/92


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/93 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/93


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/94 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/94


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/95 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/95


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/96 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/96


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/97 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/97


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/98 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/98


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/99 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/99


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/100 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/100


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/101 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/101


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/102 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/102


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/103 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/103


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/104 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/104


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/105 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/105


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/106 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/106


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/107 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/107


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/108 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/108


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/109 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/109


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/110 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/110


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/111 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/111


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/112 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/112


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/113 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/113


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/114 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/114


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/115 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/115


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/116 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/116


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/117 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/117


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/118 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/118


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/119 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/119


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/120 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/120


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/121 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/121


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/122 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/122


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/123 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/123


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/124 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/124


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/125 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/125


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/126 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/126


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/127 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/127


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/128 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/128


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/129 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/129


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/130 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/130


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/131 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/131


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/132 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/132


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/133 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/133


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/134 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/134


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/135 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/135


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/136 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/136


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/137 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/137


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/138 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/138


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/139 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/139


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/140 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/140


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/141 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/141


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/142 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/142


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/143 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/143


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/144 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/144


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/145 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/145


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/146 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/146


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/147 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/147


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/148 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/148


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/149 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/149


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/150 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/150


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/151 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/151


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/152 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/152


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/153 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/153


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/154 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/154


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/155 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/155


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/156 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/156


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/157 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/157


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/158 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/158


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/159 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/159


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/160 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/160


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/161 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/161


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/162 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/162


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/163 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/163


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/164 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/164


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/165 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/165


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/166 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/166


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/167 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/167


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/168 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/168


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/169 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/169


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/170 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/170


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/171 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/171


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/172 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/172


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/173 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/173


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/174 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/174


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/175 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/175


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/176 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/176


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/177 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/177


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/178 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/178


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/179 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/179


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/180 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/180


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/181 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/181


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/182 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/182


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/183 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/183


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/184 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/184


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/185 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/185


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/186 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/186


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/187 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/187


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/188 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/188


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/189 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/189


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/190 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/190


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/191 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/191


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/192 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/192


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/193 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/193


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/194 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/194


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/195 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/195


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/196 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/196


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/197 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/197


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/198 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/198


विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/199 विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/199