सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २३:४७, ७ डिसेंबर २०२१ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५८,४७६पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५८,३८४पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५७,९५३पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५७,९५२पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५७,९५०पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५७,९४२पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५७,९३८पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५७,८९९पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५७,८७३पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५७,८७०पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२८,७५३पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२४,६४५पानांवर वापर)
 13. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२३,३१७पानांवर वापर)
 14. विभाग:WikidataIB‏‎ (२३,३१७पानांवर वापर)
 15. विभाग:I18n‏‎ (२३,३१७पानांवर वापर)
 16. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२३,३१७पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२३,३१७पानांवर वापर)
 18. साचा:चौकट‏‎ (२१,९५३पानांवर वापर)
 19. साचा:!-‏‎ (२१,७८८पानांवर वापर)
 20. साचा:AutoLink‏‎ (२१,३६६पानांवर वापर)
 21. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२१,२५५पानांवर वापर)
 22. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२१,२५४पानांवर वापर)
 23. साचा:माभान/P‏‎ (२१,२५४पानांवर वापर)
 24. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८३८पानांवर वापर)
 25. विभाग:Navbox‏‎ (१७,३४३पानांवर वापर)
 26. साचा:Navbox‏‎ (१६,९६४पानांवर वापर)
 27. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३२१पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (१३,२८६पानांवर वापर)
 29. विभाग:No globals‏‎ (१३,०५६पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (११,४७०पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (१०,८५४पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१०,७०५पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 39. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१०,६७७पानांवर वापर)
 40. विभाग:Infobox‏‎ (९,४२५पानांवर वापर)
 41. साचा:Infobox‏‎ (९,४२५पानांवर वापर)
 42. विभाग:Yesno‏‎ (९,२२८पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (७,९९०पानांवर वापर)
 44. साचा:Country flaglink‏‎ (७,१७८पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box‏‎ (५,४६०पानांवर वापर)
 46. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,४५३पानांवर वापर)
 47. साचा:Commons1‏‎ (५,३५९पानांवर वापर)
 48. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,३५६पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,२९८पानांवर वापर)
 50. साचा:Cr‏‎ (५,२५८पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).