सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १५:४३, १ डिसेंबर २०२२ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६०,५२५पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६०,४४०पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५९,९८५पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५९,९८३पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५९,९७५पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५९,९६७पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५९,९६३पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५९,९२७पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५९,८९८पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५९,८९५पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (४५,८९०पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (२९,७१९पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (२७,०३३पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२६,१५५पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२६,१५४पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२५,२००पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२५,१९९पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२५,१९९पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२५,१९९पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB‏‎ (२५,१९९पानांवर वापर)
 21. साचा:!-‏‎ (२३,७८२पानांवर वापर)
 22. साचा:AutoLink‏‎ (२३,३५०पानांवर वापर)
 23. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,२४४पानांवर वापर)
 24. साचा:माभान/P‏‎ (२३,२४३पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,२४३पानांवर वापर)
 26. विभाग:Message box‏‎ (२३,१५९पानांवर वापर)
 27. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२३,१५६पानांवर वापर)
 28. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९००पानांवर वापर)
 29. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२०,२३९पानांवर वापर)
 30. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२०,२३८पानांवर वापर)
 31. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२०,२०९पानांवर वापर)
 32. विभाग:Category handler/config‏‎ (२०,२०९पानांवर वापर)
 33. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२०,२०९पानांवर वापर)
 34. विभाग:Category handler‏‎ (२०,२०८पानांवर वापर)
 35. विभाग:Category handler/data‏‎ (२०,२०८पानांवर वापर)
 36. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२०,०५६पानांवर वापर)
 37. साचा:Ambox‏‎ (१९,७८२पानांवर वापर)
 38. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१८,९४१पानांवर वापर)
 39. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१७,८३८पानांवर वापर)
 40. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१७,८३८पानांवर वापर)
 41. विभाग:Navbox‏‎ (१७,८३८पानांवर वापर)
 42. साचा:Navbox‏‎ (१७,४४८पानांवर वापर)
 43. साचा:विस्तार‏‎ (१६,६९३पानांवर वापर)
 44. साचा:Main other‏‎ (१५,७७७पानांवर वापर)
 45. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१३,९७०पानांवर वापर)
 46. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१३,९३१पानांवर वापर)
 47. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१३,९३१पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१३,९३१पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१३,९३१पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१३,९३१पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).