सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १७:५८, २२ सप्टेंबर २०२३ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६३,२१३पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६३,१६२पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (६२,६६४पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (६२,६६२पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (६२,६५४पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (६२,६४६पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (६२,६४२पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (६२,६०६पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (६२,५७७पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (६२,५७४पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (४९,८२५पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (३२,२८५पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (३०,३३४पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२७,०७०पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२७,०६९पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२६,३२७पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२६,३२५पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२६,३२५पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB‏‎ (२६,३२५पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२६,३२५पानांवर वापर)
 21. विभाग:Message box‏‎ (२५,८१०पानांवर वापर)
 22. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२५,८०७पानांवर वापर)
 23. साचा:!-‏‎ (२४,०२७पानांवर वापर)
 24. साचा:AutoLink‏‎ (२३,६१२पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,४८३पानांवर वापर)
 26. साचा:माभान/P‏‎ (२३,४८२पानांवर वापर)
 27. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,४८२पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (२२,०१९पानांवर वापर)
 29. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२१,२४७पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (२१,०८७पानांवर वापर)
 31. साचा:Ambox‏‎ (२०,९९३पानांवर वापर)
 32. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९२७पानांवर वापर)
 33. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२०,६६४पानांवर वापर)
 34. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२०,६६३पानांवर वापर)
 35. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२०,६३४पानांवर वापर)
 36. विभाग:Category handler‏‎ (२०,६३४पानांवर वापर)
 37. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२०,६३४पानांवर वापर)
 38. विभाग:Category handler/config‏‎ (२०,६३४पानांवर वापर)
 39. विभाग:Category handler/data‏‎ (२०,६३३पानांवर वापर)
 40. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (२०,२०९पानांवर वापर)
 41. साचा:संदर्भयादी‏‎ (२०,२०९पानांवर वापर)
 42. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१९,२१९पानांवर वापर)
 43. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१८,०१५पानांवर वापर)
 44. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१८,०१५पानांवर वापर)
 45. विभाग:Navbox‏‎ (१८,०१५पानांवर वापर)
 46. साचा:Navbox‏‎ (१७,६०८पानांवर वापर)
 47. साचा:विस्तार‏‎ (१६,८२१पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१६,१८८पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१६,१४२पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१६,१४०पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).