सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी ००:३३, २३ जुलै २०२१ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५७,८२९पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५७,७३५पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५७,३०७पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५७,३०६पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५७,३०३पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५७,२९७पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५७,२९३पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५७,२५४पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५७,२२८पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५७,२२५पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२८,२१९पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२४,२१८पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,७३५पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८३३पानांवर वापर)
 15. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (१९,६४६पानांवर वापर)
 16. विभाग:WikidataIB‏‎ (१९,६४६पानांवर वापर)
 17. विभाग:I18n‏‎ (१९,६४६पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (१९,६४६पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (१९,६४६पानांवर वापर)
 20. साचा:!-‏‎ (१८,१९५पानांवर वापर)
 21. साचा:AutoLink‏‎ (१७,७७३पानांवर वापर)
 22. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (१७,६६२पानांवर वापर)
 23. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (१७,६६१पानांवर वापर)
 24. साचा:माभान/P‏‎ (१७,६६१पानांवर वापर)
 25. विभाग:Navbox‏‎ (१७,१२९पानांवर वापर)
 26. साचा:Navbox‏‎ (१६,७५०पानांवर वापर)
 27. साचा:विस्तार‏‎ (१६,२४५पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (१२,९१०पानांवर वापर)
 29. विभाग:No globals‏‎ (१२,८३१पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (११,१०६पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (१०,४९३पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१०,२२५पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 39. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१०,२००पानांवर वापर)
 40. विभाग:Infobox‏‎ (९,१७४पानांवर वापर)
 41. साचा:Infobox‏‎ (९,१७४पानांवर वापर)
 42. विभाग:Yesno‏‎ (९,०६६पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (७,५५२पानांवर वापर)
 44. साचा:Country flaglink‏‎ (६,७२०पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box‏‎ (५,३७६पानांवर वापर)
 46. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,३६९पानांवर वापर)
 47. साचा:Commons1‏‎ (५,२६६पानांवर वापर)
 48. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२६३पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,१७८पानांवर वापर)
 50. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,९९५पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).