सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी ००:१०, २६ ऑक्टोबर २०२० ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५६,१२२पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५६,०२२पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५५,६०२पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५५,५९७पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५५,५९३पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५५,५८८पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५५,५८७पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५५,५५२पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५५,५२८पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५५,५२५पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२८,४४९पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२३,१३१पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,६६९पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८१६पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbox‏‎ (१६,७४२पानांवर वापर)
 16. साचा:Navbox‏‎ (१६,३६७पानांवर वापर)
 17. साचा:विस्तार‏‎ (१६,२२५पानांवर वापर)
 18. विभाग:No globals‏‎ (१३,४४६पानांवर वापर)
 19. साचा:Main other‏‎ (११,७७२पानांवर वापर)
 20. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (९,९७१पानांवर वापर)
 21. साचा:संदर्भयादी‏‎ (९,४८०पानांवर वापर)
 22. विभाग:WikidataIB‏‎ (९,२२०पानांवर वापर)
 23. विभाग:I18n‏‎ (९,२२०पानांवर वापर)
 24. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (९,२२०पानांवर वापर)
 25. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (९,२२०पानांवर वापर)
 26. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (९,२२०पानांवर वापर)
 27. विभाग:Yesno‏‎ (८,९८३पानांवर वापर)
 28. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (८,९७०पानांवर वापर)
 29. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 30. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 31. विभाग:Citation/CS1‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (८,९५५पानांवर वापर)
 36. विभाग:Infobox‏‎ (८,५७०पानांवर वापर)
 37. साचा:Infobox‏‎ (८,५७०पानांवर वापर)
 38. साचा:!-‏‎ (८,००४पानांवर वापर)
 39. साचा:AutoLink‏‎ (७,५८५पानांवर वापर)
 40. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (७,४७४पानांवर वापर)
 41. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (७,४७३पानांवर वापर)
 42. साचा:माभान/P‏‎ (७,४७३पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (६,४६२पानांवर वापर)
 44. विभाग:Message box‏‎ (५,३०६पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,३००पानांवर वापर)
 46. साचा:Commons1‏‎ (५,२४५पानांवर वापर)
 47. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२४२पानांवर वापर)
 48. साचा:Country flaglink‏‎ (५,१८०पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,०११पानांवर वापर)
 50. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,९१२पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).