सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १८:१०, ४ मार्च २०२४ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६४,०६९पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६४,०१८पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (६३,५११पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (६३,५०९पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (६३,४९७पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (६३,४८९पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (६३,४८५पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (६३,४५०पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (६३,४२०पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (६३,४१७पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (५१,४९८पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (३३,१६९पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (३१,०१६पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२८,१११पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२८,११०पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२७,३५३पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२७,३५१पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२७,३५१पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२७,३५१पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB‏‎ (२७,३५१पानांवर वापर)
 21. विभाग:Message box‏‎ (२५,८५२पानांवर वापर)
 22. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२५,८४९पानांवर वापर)
 23. साचा:!-‏‎ (२४,०३३पानांवर वापर)
 24. साचा:Main other‏‎ (२३,७९९पानांवर वापर)
 25. साचा:AutoLink‏‎ (२३,६१६पानांवर वापर)
 26. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,४८७पानांवर वापर)
 27. साचा:माभान/P‏‎ (२३,४८६पानांवर वापर)
 28. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,४८६पानांवर वापर)
 29. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (२२,८६४पानांवर वापर)
 30. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (२१,९६९पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (२१,९६९पानांवर वापर)
 32. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२१,२२७पानांवर वापर)
 33. साचा:Ambox‏‎ (२०,९७९पानांवर वापर)
 34. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९३५पानांवर वापर)
 35. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२०,७९७पानांवर वापर)
 36. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२०,७९६पानांवर वापर)
 37. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२०,७६७पानांवर वापर)
 38. विभाग:Category handler/config‏‎ (२०,७६७पानांवर वापर)
 39. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२०,७६७पानांवर वापर)
 40. विभाग:Category handler‏‎ (२०,७६७पानांवर वापर)
 41. विभाग:Category handler/data‏‎ (२०,७६६पानांवर वापर)
 42. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१९,७२२पानांवर वापर)
 43. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१८,४०४पानांवर वापर)
 44. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१८,४०४पानांवर वापर)
 45. विभाग:Navbox‏‎ (१८,४०४पानांवर वापर)
 46. साचा:Navbox‏‎ (१८,२७५पानांवर वापर)
 47. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१७,९१४पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१७,८६६पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१७,८६४पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१७,८६४पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).