सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी ०२:१७, ५ मे २०२१ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५७,४०२पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५७,२९८पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५६,८७६पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५६,८७५पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५६,८७४पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५६,८६८पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५६,८६४पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५६,८२४पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५६,७९९पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५६,७९६पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२८,००२पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२३,९१६पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,७२०पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८२३पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbox‏‎ (१७,००८पानांवर वापर)
 16. साचा:Navbox‏‎ (१६,६३२पानांवर वापर)
 17. साचा:विस्तार‏‎ (१६,२४१पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (१६,१३२पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (१६,१३२पानांवर वापर)
 20. विभाग:I18n‏‎ (१६,१३२पानांवर वापर)
 21. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (१६,१३२पानांवर वापर)
 22. विभाग:WikidataIB‏‎ (१६,१३२पानांवर वापर)
 23. साचा:!-‏‎ (१४,७५६पानांवर वापर)
 24. साचा:AutoLink‏‎ (१४,३३५पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (१४,२२३पानांवर वापर)
 26. साचा:माभान/P‏‎ (१४,२२२पानांवर वापर)
 27. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (१४,२२२पानांवर वापर)
 28. विभाग:No globals‏‎ (१२,७४८पानांवर वापर)
 29. साचा:Main other‏‎ (१२,६४८पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (१०,८४४पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (१०,२७४पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (९,९६६पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 39. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (९,९४२पानांवर वापर)
 40. विभाग:Yesno‏‎ (९,०८१पानांवर वापर)
 41. साचा:Infobox‏‎ (९,००७पानांवर वापर)
 42. विभाग:Infobox‏‎ (९,००७पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (७,३२५पानांवर वापर)
 44. साचा:Country flaglink‏‎ (६,२५०पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box‏‎ (५,३६४पानांवर वापर)
 46. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,३५७पानांवर वापर)
 47. साचा:Commons1‏‎ (५,२५४पानांवर वापर)
 48. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२५१पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,११०पानांवर वापर)
 50. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,९८१पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).