सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी ०५:२५, १७ मे २०२२ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५९,३१३पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५९,२२१पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५८,७९३पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५८,७९२पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५८,७८६पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५८,७७८पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५८,७७४पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५८,७३८पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५८,७०९पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५८,७०६पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (३१,२०१पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२५,५२८पानांवर वापर)
 13. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२३,००४पानांवर वापर)
 14. विभाग:I18n‏‎ (२३,००४पानांवर वापर)
 15. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२३,००४पानांवर वापर)
 16. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२३,००४पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB‏‎ (२३,००४पानांवर वापर)
 18. साचा:चौकट‏‎ (२२,०६८पानांवर वापर)
 19. साचा:!-‏‎ (२१,७७७पानांवर वापर)
 20. साचा:AutoLink‏‎ (२१,३४८पानांवर वापर)
 21. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२१,२३८पानांवर वापर)
 22. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२१,२३७पानांवर वापर)
 23. साचा:माभान/P‏‎ (२१,२३७पानांवर वापर)
 24. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८६३पानांवर वापर)
 25. विभाग:Navbox‏‎ (१७,६१३पानांवर वापर)
 26. साचा:Navbox‏‎ (१७,२२५पानांवर वापर)
 27. साचा:विस्तार‏‎ (१६,२९१पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (१४,६२०पानांवर वापर)
 29. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (१२,७२६पानांवर वापर)
 30. विभाग:No globals‏‎ (१२,७२२पानांवर वापर)
 31. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१२,११२पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१२,०७४पानांवर वापर)
 39. साचा:संदर्भयादी‏‎ (११,९९०पानांवर वापर)
 40. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (१०,१३०पानांवर वापर)
 41. साचा:Infobox‏‎ (९,७४७पानांवर वापर)
 42. विभाग:Infobox‏‎ (९,७४७पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (९,२९५पानांवर वापर)
 44. विभाग:Yesno‏‎ (९,०१३पानांवर वापर)
 45. साचा:Country flaglink‏‎ (७,५९८पानांवर वापर)
 46. विभाग:TableTools‏‎ (७,१०१पानांवर वापर)
 47. साचा:Cr‏‎ (५,५८८पानांवर वापर)
 48. साचा:Round corners‏‎ (५,५०५पानांवर वापर)
 49. साचा:Commons1‏‎ (५,४५५पानांवर वापर)
 50. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,४५२पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).