सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २०:५७, १९ जानेवारी २०२१ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५६,६४०पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५६,५४१पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५६,१२०पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५६,११४पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५६,११०पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५६,१०५पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५६,१०४पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५६,०६९पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५६,०४५पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५६,०४२पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२७,६८१पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२३,५२४पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,६९३पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८२१पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbox‏‎ (१६,९२५पानांवर वापर)
 16. साचा:Navbox‏‎ (१६,५४९पानांवर वापर)
 17. साचा:विस्तार‏‎ (१६,२३५पानांवर वापर)
 18. विभाग:No globals‏‎ (१२,६४७पानांवर वापर)
 19. विभाग:I18n‏‎ (१२,३३८पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (१२,३३८पानांवर वापर)
 21. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (१२,३३८पानांवर वापर)
 22. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (१२,३३८पानांवर वापर)
 23. विभाग:WikidataIB‏‎ (१२,३३८पानांवर वापर)
 24. साचा:Main other‏‎ (१२,१३६पानांवर वापर)
 25. साचा:!-‏‎ (११,०२५पानांवर वापर)
 26. साचा:AutoLink‏‎ (१०,६०६पानांवर वापर)
 27. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (१०,४९५पानांवर वापर)
 28. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (१०,४९४पानांवर वापर)
 29. साचा:माभान/P‏‎ (१०,४९४पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (१०,३३९पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (९,८३०पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (९,४४३पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 39. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (९,४१८पानांवर वापर)
 40. विभाग:Yesno‏‎ (९,०४५पानांवर वापर)
 41. विभाग:Infobox‏‎ (८,७४०पानांवर वापर)
 42. साचा:Infobox‏‎ (८,७४०पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (६,८७१पानांवर वापर)
 44. साचा:Country flaglink‏‎ (५,७९६पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box‏‎ (५,३४४पानांवर वापर)
 46. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,३३८पानांवर वापर)
 47. साचा:Commons1‏‎ (५,२४९पानांवर वापर)
 48. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२४६पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,०४५पानांवर वापर)
 50. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,९४२पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).