वरुड तालुका

(वरूड या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वरुड तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती जिल्ह्याच्या चौदापैकी एक तालुका आहे.

  ?वरुड तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा अमरावती
भाषा मराठी
तालुका वरुड तालुका
पंचायत समिती वरुड तालुका
कोड
आरटीओ कोड

• MH24
अमरावती जिल्ह्यातील तालुके
चांदुर बाजार तालुका | चांदुर रेल्वे तालुका | चिखलदरा तालुका | अचलपूर तालुका | अंजनगाव सुर्जी तालुका | अमरावती तालुका | तिवसा तालुका | धामणगाव रेल्वे तालुका | धारणी तालुका | दर्यापूर तालुका | नांदगाव खंडेश्वर तालुका | भातकुली तालुका | मोर्शी तालुका | वरुड तालुका