लुंग्लेइ जिल्हा

(लुंग्लेई जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख लुंग्लेइ जिल्ह्याविषयी आहे. लुंग्लेइ शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

लुंग्लेइ जिल्हा भारतातील मिझोरम राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र लुंग्लेइ येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन


मिझोरममधील जिल्हे
ऐझॉल - कोलासिब - चंफाइ - मामित
लुंग्लेइ - लॉँग्ट्लाइ - सरछिप - सैहा