लिलिउओकलानी, हवाई

हवाईयन राज्याचा शेवटचा सार्वभौम सम्राट

लिलिउओकलानी (जन्मनाव:लिडिया लिलिउ लोलोकु वलानिया कामाकाएहा; २ सप्टेंबर, १८३८:होनोलुलु, हवाईचे राजतंत्र - ११ नोव्हेंबर, १९१७:होनोलुलु, हवाई) ही हवाईची पहिली राणी व शेवटची राज्यकर्ती होती. ही २९ जानेवारी, १८९१ ते १७ जानेवारी, १८९३ दरम्यान सत्तेवर होती. अमेरिकेतून आलेल्या लोकांनी क्रांती करून तिला पदच्युत केले होते.

Frontispiece photograph from Hawaii's Story by Hawaii's Queen, Liliuokalani (1898).jpg

लिलिउओकलानीने अलोहा ओ सहित अनेक संगीतकृती रचल्या आणि हवाईझ स्टोरी बाय हवाईझ क्वीन हे आत्मचरित्रही लिहिले.