लांडगा हा श्वान (Canidae) कुळातील एक मांसाहारी प्राणी आहे. यातील ४० उपप्रजाती असलेली करडा लांडगा(Canis lupus) ही सर्वात मोठी प्रजाती आहे(कुत्रा व डिंगो वगळून). भारतीय लांडगा देखील याच प्रजातीत येतो.

लांडगा
इथियोपियाई लांडगा
इथियोपियाई लांडगा
प्रजातींची उपलब्धता
शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: कणाधारी
जात: सस्तन
वर्ग: मांसभक्षक
कुळ: कॅनिडे
जातकुळी: कॅनिस

प्रजाती

संपादन

कॅनिस जातकुळीमधील जॅकल, कायोटी, कुत्रा व डिंगो हे प्राणी वगळून सर्वाना लांडगा म्हटले जाते.