मांसभक्षक प्राणी

(मांसभक्षक या पानावरून पुनर्निर्देशित)


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


इतर प्राण्यांचे मांस खाणारे प्राणी.

{{'मांस खाणारा' (लॅटिन कारो अर्थात् 'मांस' किंवा 'देह' आणि vorare अर्थात् 'गिळणे करण्यासाठी') अर्थ एक मांसभक्षक प्राणी किंवा लहान झाड प्रामुख्याने किंवा फक्त पशु मेदयुक्त असणारे आहार पासून त्याचे ऊर्जा आणि पोषण आवश्यकता ी की एक जीव आहे, की नाही माध्यमातून predation किंवा स्केव्हेंजिंग. विना-प्राणी अन्न उपभोगणे त्या अनुज्ञेय carnivores मानले जातात तर त्यांच्या पोषण गरजांसाठी प्राणी देह पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या प्राणी करायला कायद्याने भाग पाडणे carnivores मानले जातात. Omnivores देखील पशु व न प्राणी अन्न दोन्ही वापर, आणि आमच्या आणखी सर्वसाधारण व्याख्या पासून omnivore पासून एक अनुज्ञेय मांसभक्षक प्राणी किंवा लहान झाड वेगळे असे प्राणी साहित्याची वनस्पती नाही स्पष्टपणे परिभाषित प्रमाण आहे. Foodchain शीर्षस्थानी बसतो की एक मांसभक्षक प्राणी किंवा लहान झाड एक सर्वोच्च predator आहे.

कॅप्चर आणि पचवू किडे मांसभक्षक वनस्पती म्हणतात की वनस्पती. त्याचप्रमाणे, कॅप्चर सूक्ष्म प्राणी अनेकदा मांसभक्षक बुरशी म्हटले जाते की बुरशी.}}