Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

ब्रह्मर्षी ही हिंदू धर्मातील ब्रह्म जाणणाऱ्या ऋषींना उद्देशून वापरली जाणारी संज्ञा आहे. हिंदू पुराणांत वसिष्ठ, विश्वामित्र, नारद इत्यादी ऋषींना उद्देशून ब्रह्मर्षी अशी संज्ञा आहे.