ज्यांना श्रुति ग्रंथ यथावत समजतो अशा लोकांना ऋषी म्हणतात. ऋषींचे चढत्या क्रमाने सात प्रकार पडतात. राजर्षी, कांडर्षी, श्रुतर्षी, परमर्षी. देवर्षी, महर्षी आणि ब्रह्मर्षी

रामायण-महाभारतात आणि अन्य पुराण ग्रंथांत अनेक ऋषींची नावे आली आहेत.

काही प्रसिद्ध ऋषींची नावे संपादन

 • अगस्ती
 • अंगिरस
 • अत्री
 • अथर्वण
 • कक्षीवान
 • कण्व
 • कश्यप
 • गौतम
 • जमदग्नी
 • धौम्य
 • नारदमुनी
 • प्रियमेध
 • भारद्वाज
 • भृगू
 • मरीची
 • वसिष्ठ
 • वाल्मीकी
 • विश्वामित्र
 • शर्कर
 • साकमश्व
 • सांदीपनी