फ्रान्सचा सतरावा लुई

शके १८व्या शतकाच्या सुरुवातीला फ्रान्सचा राजा

सतरावा लुई (२७ मार्च, १७८५ - ८ जून, १७९५) हा फ्रांसचा राजा होता. हा सोळावा लुई आणि त्याची पत्नी मरी आँत्वानेत यांचा मुलगा होता.