फुलंब्री

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुक्याचे मुख्यालय

फुलंब्री हे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्याचे मुख्यालय आहे.

  ?फुलंब्री

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —

२०° ०६′ ००″ N, ७५° २५′ ००″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर फुलंब्री
जिल्हा औरंगाबाद
तालुका/के फुलंब्री
भाषा मराठी
नगर परिषद फुलंब्री
कोड
पिन कोड
आरटीओ कोड

• 43111
• MH20

स्थानसंपादन करा

 • जिल्ह्याच्या गावापासून अंतर-

औरंगाबाद शहरातील हर्सूल टी पॉइंट येथून उत्तरेकडे म्हणजे अजंठा रोड वर २२ किमी अंतरावर फुलंब्री हे शहर आहे.

शेजारची गावेसंपादन करा

रेलगांव म्हसला कान्होरी लहान्याचीवाडी पाल पाथ्री डोंगरगांवकवाड दरेगांवदरी पानवाडी चिंचोली बु. सांजुळ बिल्डा मुर्शिदाबादवाडी गणोरी किनगांव वारेगांव वानेगांव

वाहतूक सुविधासंपादन करा

 • राज्य परिवहन (एस.टी.) बस-

इतिहाससंपादन करा

 • गावातील आडनावे-

शेती विभागानिहाय गावाशेजारचे भागसंपादन करा

लोकसंख्या तपशीलसंपादन करा

या गावाची इ.स. २०११च्या जनगणनेनुसार -- कुटुंबे असून लोकसंख्या -- आहे. पैकी पुरूष लोकसंख्या -- तर स्त्रियांची संख्या -- इतकी आहे. वयोगट ० ते ६ मधील बालकांची संख्या -- असून ते एकूण लोकसंख्येच्या -- % आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -- (---%) असून त्यात --- पुरूष व -- स्त्रिया आहेत तर अनुसूचित जमातीचे—लोक (----%) असून त्यात --- पुरूष व --- स्त्रिया आहेत.[१]

घटक एकूण पुरुष स्त्री
कुटुंबे
लोकसंख्या
मुले (० ते ६ )
अनु. जाती
अनु. जमाती
साक्षरता % % %
एकूण कामगार

साक्षरतासंपादन करा

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या:
 • साक्षर पुरुष लोकसंख्या:
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या:

== ग्रामपंचायत == 75

शैक्षणिक सुविधासंपादन करा

आरोग्य केंद्र सुविधासंपादन करा

 • प्राथमिक आरोग्य केंद्र —
 • प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र —
 • पशुवैद्यकिय दवाखाना —
 • अंगणवाडी —

पिण्याचे पाणीसंपादन करा

 1. सार्वजनिक विहिरी —
 2. खाजगी विहिरी —
 3. बोअर वेल —
 4. हातपंप —
 5. पाण्याची टाकी —
 6. पोस्ट —
 7. नळ सुविधा —
 8. वॉटर फिल्टर —

नद्यासंपादन करा

फुलमस्ता नदी

स्वच्छतासंपादन करा

संपर्क व दळणवळणसंपादन करा

 • जवळील प्रमुख बस स्थानक-औरंगाबाद
 • जवळील रेल्वे स्थानक- औरंगाबाद
 • जवळील विमानतळ-औरंगाबाद

बाजारसंपादन करा

फुलंब्री येथे प्रत्येक मंगळवार या दिवशी आठवडी बाजार भरतो. इ.स. २०१६ पासून येथे गुरांचा बाजारही भरण्यास सुरुवात झाली आहे.

बँकासंपादन करा

 1. भारतीय स्टेट बँक
 2. देवगिरी नागरी सहकारी बँक
 3. चिखली अर्बन बँक
 4. बुलढाणा अर्बन बँक
 5. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
 6. एचडीएफ सी अर्बन बँक

लोकजीवनसंपादन करा

वीजसंपादन करा

शेतीसंपादन करा

 • प्रमुख पिके -

मका कापुस अद्रक ऊस कांदा हरभरा गहु ज्वारी बाजरी

जमिनीचा वापरसंपादन करा

या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो (हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ):

 • वन:
 • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन:
 • लागवडीयोग्य पडीक जमीन:
 • पिकांखालची जमीन:
 • एकूण कोरडवाहू जमीन:
 • एकूण बागायती जमीन:

धार्मिक स्थळसंपादन करा

 • शिव मंदिर डोंगरगाव
 लोहगड नांद्र

हे सुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा