पोप लिओ तेरावा (मार्च २, इ.स. १८१०:कार्पिनेतो रोमानो, इटली - जुलै २०, इ.स. १९०३:रोम) हा २५६वा कॅथोलिक पोप होता.

पोप लिओ तेरावा

काउंट लोदोव्हिको पेचीच्या सात पैकी सहाव्या क्रमांकाच्या या मुलाचे नाव व्हिंसेंझो जियोचिनो रफाएल लुइगी पेची असे होते. व्हिंसेंझोने दिवाणी कायदा, दैवी कायदा व धर्मशास्त्रांमध्ये अशा तीन डॉक्टरेटच्या पदव्या मिळवल्या होत्या.

लिओ तेराव्याला कष्टकरी जनतेचा पोप असे म्हणतात.

मागील:
पोप पायस नववा
पोप
फेब्रुवारी २०, इ.स. १८७८जुलै २०, इ.स. १९०३
पुढील:
पोप पायस दहावा