पोप क्लेमेंट तिसरा (?:रोम - मार्च २७, इ.स. ११९१:रोम) हा बाराव्या शतकाच्या अखेरीस पोप होता.

पोप क्लेमेंट तिसरा

याचे मूळ नाव पॉलिनो स्कोलारी असे होते.

मागील:
पोप ग्रेगोरी आठवा
पोप
डिसेंबर १९, इ.स. ११८७मार्च २७, इ.स. ११९१
पुढील:
पोप सेलेस्टीन तिसरा