पारवा
Indian indigo dye lump.jpg
 — Spectral coordinates —
तरंगलांबी ४२० - ४४० नॅ.मी.
वारंवारिता ७१५ - ६६५ टे.ह.
About these coordinates

— रंगगुणक —

हेक्स त्रिकुट #4B0082
RGBB (r, g, b) (७५, ०, १३०)
संदर्भ [Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
प्रकाशाची तरंगलांबी व त्यानुसार मनुष्याला दिसणारे रंग