एक मांसाहारी प्राणी.

पाणमांजर
Aonyx cinerea - Small-clawed otter - Sarah Stierch.jpg
प्रजातींची उपलब्धता
शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: पृष्ठवंशी
जात: सस्तन
वर्ग: मांसभक्षक
कुळ: मिंकाद्य

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा