पवार हे मराठी आडनाव आहे. क्षत्रियामधील एक शूर वीर परमार/प्रतिहार घराणे/कुळ आहे . हे आडनाव अधिकतेने राजपूत बंंजारा व मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात आहेत.

प्रसिद्ध व्यक्ती

संपादन