पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघ

हा भारताच्या महाराष्ट्रातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे.
(पंढरपूर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पंढरपूर महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ आहे.

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ - -
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ - -
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ तयप्पा सोनावणे काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ तयप्पा सोनावणे काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ निवृत्ती कांबळे भारतीय रिपब्लिकन पक्ष
सहावी लोकसभा १९७७-८० भाऊसाहेब थोरात काँग्रेस
सातवी लोकसभा १९८०-८४ भाऊसाहेब थोरात काँग्रेस(आय)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ संदीपान थोरात काँग्रेस(आय)
नववी लोकसभा १९८९-९१ संदीपान थोरात काँग्रेस(आय)
दहावी लोकसभा १९९१-९६ संदीपान थोरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ संदीपान थोरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बारावी लोकसभा १९९८-९९ संदीपान थोरात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ रामदास आठवले स्वतंत्र
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ रामदास आठवले आर.पी.आय. (आठवले)
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९
सतरावी लोकसभा २०१९-

निवडणूक निकाल संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन