संग्रामपूर तालुक्यातील एक गाव

  ?निवाना

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर जळगाव ‍‍‍(जामोद)
जिल्हा बुलढाणा
तालुका/के संग्रामपूर
लोकसंख्या
लिंग गुणोत्तर
 (२०११)
९२८ /
भाषा मराठी
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• ४४४२०२
• +०७२६६
• MH-28