सूर्याची उगवण्याची स्थिती दिवसेंदिवस दक्षिणेकडे झुकण्याला दक्षिणायन म्हणतात. ते पृथ्वीच्या दक्षिण गोलार्धात सूर्याचा प्रवेश दर्शविते.

हे सुद्धा पहा संपादन