दक्षिण गोलार्ध

विषुववृत्ताच्या दक्षिणेकडील पृथ्वीच्या अर्ध्या भागास दक्षिण गोलार्ध असे म्हणतात. पृथ्वीवरील पाणीच्या भागापैकी बहुतकरून भाग दक्षिण गोलार्धात आहे तर जगातील १०% लोकही दक्षिण गोलार्धात राहतात.