दक्षिण दिशा

प्रमुख दिशांपैकी एक दिशा
(दक्षिण या पानावरून पुनर्निर्देशित)

दक्षिण ही चार प्रमुख दिशांपैकी एक आहे. ही दिशा उत्तरेच्या विरुद्ध आणि पूर्व पश्चिमेला लंबरूप असते.

दक्षिण दिशा

हे सुद्धा पहा

संपादन