मुख्य मेनू उघडा

दक्षिण दिशा

(दक्षिण या पानावरून पुनर्निर्देशित)
दक्षिण दिशा

दक्षिण ही चार प्रमुख दिशांपैकी एक आहे. ही दिशा उत्तरेच्या विरुद्ध आणि पूर्व पश्चिमेला लंबरूप असते.

हे सुद्धा पहासंपादन करा