मुख्य मेनू उघडा


तुर्की भाषांचा राजकीय पातळीवर वापर करणारे देश व स्वायत्त प्रदेश

तुर्की भाषासमूह हा तुर्की वंशाच्या लोकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या ३५ भाषांचा समूह आहे. ह्या भाषा पूर्व युरोप, मध्य आशिया, भूमध्य, सायबेरिया व पश्चिम चीन इत्यादी प्रदेशांमध्ये वापरल्या जातात. जगात एकूण २.५ कोटी तुर्की भाषिक लोक आहेत.

यादीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा