झ् हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. झ् हे २५ स्पर्श व्यंजनांपैकी एक मृदू व्यंजन आहे. या वर्णात ‘ह्’ या वर्णाची छटा असल्याने याला 'महाप्राण' सुद्धा म्हणतात.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला