ह् हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. ह् हा ३४ व्यंजनांपैकी एक व्यंजन आहे. या वर्णाचा उच्चार करताना फुफ्फुसातील हवा तोंडावाटे बाहेत फेकली जाते म्हणून याला 'महाप्राण' असेही म्हणतात.

हे सुद्धा पहा संपादन

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला