तिसरे संभाजी

(छत्रपती तिसरे संभाजीराजे भोसले या पानावरून पुनर्निर्देशित)


छत्रपती तिसरे संभाजी (1801 - 2 जुलै, 1821) भोसले राजघराण्याचा कोल्हापूरचा राजा होता. 24 एप्रिल, 1813 ते 2 जुलै 1821 पर्यंत त्यांनी राज्य केले.

छत्रपती संभाजीराजे भोसले (तिसरा संभाजी)
छत्रपती
मराठा साम्राज्य - कोल्हापूर संस्थान
अधिकारकाळ इ.स. १८१३ - इ.स. १८२१
राज्यव्याप्ती कोल्हापूर संस्थान पर्यंत
राजधानी कोल्हापूर
पूर्ण नाव छत्रपती संभाजीराजे भोसले
जन्म इ.स. १८०१
कोल्हापूर
मृत्यू इ.स. २ जुलै १८२१
पूर्वाधिकारी छत्रपती तिसरे शिवाजीराजे भोसले (तिसरा शिवाजी)
उत्तराधिकारी छत्रपती चौथे शिवाजीराजे भोसले
राजघराणे भोसले