गोवळकोंडा

गोवळकोंडा हैदराबाद शहरातील एक प्रसिद्ध किल्ला आहे.