मुख्य मेनू उघडा

कोंबडी (पुल्लिंग - कोंबडा) हा एक पक्षी आहे. कोंबडीची अंडी व कोंबडीच्या मांसापासून बनवले जाणारे पदार्थ लोकप्रिय आहेत. कुक्कुटपालन म्हणजे कोंबड्या पाळण्याचा व्यवसाय.

कोंबडी.JPG
शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: कणाधारी
जात: पक्षी
वर्ग: कुक्कुटाद्या
कुळ: कुक्कुटाद्य
उपकुळ: Phasianinae
जातकुळी: Gallus
जीव: G. gallus
Gallus gallus
कोंबडा

हे सद्धा पहासंपादन करा