कोंबडी (पुल्लिंग - कोंबडा) हा एक पक्षी आहे. कोंबडीची अंडी व कोंबडीच्या मांसापासून बनवले जाणारे पदार्थ लोकप्रिय आहेत. कुक्कुटपालन म्हणजे कोंबड्या पाळण्याचा व्यवसाय.

[[चित्र:कोंबडी.JPG ]]
शास्त्रीय वर्गीकरण
वंश: कणाधारी
जात: पक्षी
वर्ग: कुक्कुटाद्या
कुळ: कुक्कुटाद्य
उपकुळ: Phasianinae
जातकुळी: Gallus
जीव: G. gallus
Gallus gallus
कोंबडा
కోడి పిల్లIMG20191207080730-01.jpg

==कोंबड्यांमध्ये होणारे रोग--

रानीखेत - घरघर लागणे, श्वास घेण्यास त्रास, थरथरणे, अडखळणे, पाय व पंख टोकाशी लुळे पडणे उपाय: 'लासोटा' ही लस नाकात किंवा डोळ्यांत एक थेंब.

कॉक्सीडिओसिस - विष्टेमध्ये रक्त दिसते. देवी - तुरा व डोळे मलूल होतात उपाय: देवी रोगप्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी

मरेक्स - पाय लुळे पडतात यावर् उपाय् नाही

गंबोरो - पातळ पांढरी हगवण जंत - वाढ खुंटते, बिनकवचाची अंडी उपाय्: जंताचे औषध प्रत्येक महिन्यात सतत २ ते ३ दिवस द्यावे.

कोंबडीच्या मांसापासून बनविले जाणारे पदार्थ :-

हे सद्धा पहासंपादन करा