Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


अंड्याची भाजी

कोंबडी पासून मिळवलेल्या आणि इतर अनेक पक्ष्यांच्या अंड्यांचा उपभोग खाण्यासाठी केला जातो. कोंबडींची अंडी मोठ्या प्रमाणात जगातील अनेक प्रदेशांमध्ये खाण्यासाठी वापरली जातात.

भारतात बनवले जाणारे अंड्याचे पदार्थसंपादन करा

 
चिझ अंडा ऑमलेट सँडविच
 
उकडलेली अंडी