करवीर तालुका

महाराष्ट्रातील गाव, भारत


करवीर तालुका हा महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

करवीर तालुका
करवीर तालुका

राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा कोल्हापूर जिल्हा
जिल्हा उप-विभाग करवीर उपविभाग
मुख्यालय करवीर

लोकसंख्या (2001)

प्रमुख शहरे/खेडी शहर १ कोल्हापुर व खेडी १३२
तहसीलदार शीतल मुळे भामरे
लोकसभा मतदारसंघ कोल्हापूर
विधानसभा मतदारसंघ करवीर
आमदार पी.एन. पाटील

कार्यालयीन संकेतस्थळ
कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुके
आजरा | करवीर | कागल | गगनबावडा | गडहिंग्लज | चंदगड | पन्हाळा | भुदरगड | राधानगरी | शाहूवाडी | शिरोळ | हातकणंगले