मुख्य मेनू उघडा

इ.स. ९८१

इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकातील एक वर्ष

महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

  • व्हायकिंग भटक्या एरिक थोरवाल्डसन नॉर्वेहून पश्चिमेकडे गेला असता त्याला आत्ताचे ग्रीनलँड दिसले. तेथे छोटी वसाहत स्थापून तो परत नॉर्वेला आला. नवीन जमिनीच्या शोधात असलेल्या नॉर्वेच्या शेकडो लोकांनी होड्यांमधून ग्रीनलँडकडे प्रयाण केले.

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

शोधसंपादन करा

निर्मितीसंपादन करा

समाप्तीसंपादन करा