मुख्य मेनू उघडा

इ.स. ९४२

इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकातील एक वर्ष