इ.स. ० या वर्षाच्या अभावामुळे या दशकात व याच्या नंतरच्या दशकात ९च वर्षे आहेत.

सहस्रके: इ.स.पू.चे १ ले सहस्रक
शतके: पू. २ रे शतक - पू. १ ले शतक - १ ले शतक
दशके: पू. ३० चे पू. २० चे पू. १० चे पू. ० चे ० चे १० चे २० चे
वर्षे: पू. ९ पू. ८ पू. ७ पू. ६ पू. ५ पू. ४ पू. ३ पू. २ पू. १
वर्ग: जन्म - मृत्यू - शोध
स्थापत्य - निर्मिती - समाप्ती

इ.स. १ या वर्षी येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला असे पारंपारिकरित्या मानले जाते; परंतु ही मान्यता ऐतिहासिकदृष्ट्या ही चुकीची असून त्यापूर्वीच काही वर्षे आधी तो जन्मला असावा असे म्हटले जाते.

घटना संपादन

महत्त्वाच्या व्यक्ती संपादन