मुख्य मेनू उघडा

आईस्क्रीम हा मुख्यत्वे दुधापासून बनवलेला एक गोड आणि थंडगार खाद्यपदार्थ आहे.

गोठवलेल्या दुधापासून केलेल्या आईस्क्रीममध्ये, रंग, सुगंध व स्ट्रॉबेरीसारखी विविध फळे वापरूनही विशेष आईस्क्रीम बनवले जाते.

कॅरॅमलचे आईस्क्रीम

इतिहाससंपादन करा

जागतिक अस्तित्त्वसंपादन करा

भारतातील कुल्फी हा ही आईस्क्रीमचा प्रकार आहे.[कुल्फी]

उत्पादन प्रकारसंपादन करा

इटली येथील यंत्रेसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा