ही एक चव आहे.

चिंच, कैरी, डोंगरी आवळा, न पिकलेली द्राक्षे यांची चव आंबट असते.