सपक म्हणजे तिखटपणा नसलेले, आणि अळणी म्हणजे पदार्थात जरुरीपेक्षा कमी मीठ असलेले.