गोड ही एक चव आहे.

साखर, गूळ, सीताफळ यांची चव गोड असते.