M (मराठी उच्चार-'एम') हे लॅटिन वर्णमालेमधील अक्षर आहे.