त्सांग्यांग ग्यात्सो (इंग्रजी: Tsangyang Gyatso)(इ.स. १६८३: तवांग, अरुणाचल प्रदेश - नोव्हेंबर १५, इ.स. १७०६: गोंगानोर, चीन) हे तिबेटचे सहावे दलाई लामा होते.

६ वे दलाई लामा

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन