हेक्टर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

हेक्टर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: FARआप्रविको: KFARएफ.ए.ए. स्थळसूचक: FAR) अमेरिकेच्या नॉर्थ डकोटा राज्यातील फार्गो शहराचा विमानतळ आहे. याला मार्टिन हेक्टरचे नाव दिलेले आहे. हेक्टरने विमानतळासाठीची जागा शहरास दान केली होती.

येथून अमेरिकेतील निवडक शहरांना विमानसेवा उपलब्ध आहे. या विमानतळाच्या नावात आंतरराष्ट्रीय असले तरीही येथून थेट आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा उपलब्ध नाही. फार्गो एर नॅशनल गार्ड सुद्धा या विमानतळाचा उपयोग करतात.