आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था

आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक प्रगत व सुरक्षित व्हावी ह्यासाठी अनेक उपक्रम राबवते व धोरणे ठरवण्यास मदत करते.


आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था
International Civil Aviation Organization (इंग्रजी)
Flag of ICAO.svg
आय.सी.ए.ओ.चा ध्वज
प्रकार संस्था
स्थिती कार्यरत
स्थापना इ.स. १९४७
मुख्यालय मॉंत्रियाल
संकेतस्थळ icao.int
पालक संस्था आर्थिक व सामाजिक परिषद


बाह्य दुवेसंपादन करा