हजीरा

(हजिरा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हजीरा गुजरातच्या सुरत जिल्ह्यातील शहर आहे.

तापी नदीच्या काठी वसलेले हे शहर खंभातच्या अखातातील मोठे बंदर आहे.