इराणी कालगणना

(सौर हिजरी कालगणना या पानावरून पुनर्निर्देशित)

इराणी कालगणना किंवा सौर हिजरी कालगणना ही इराण व इराण-प्रभावित प्रदेशांमध्ये अनुसरली जाणारी व सौरमानावर आधारित इस्लामी कालगणनेची पद्धत आहे.