सोर्पे नदी ही पश्चिम जर्मनीच्या नोर्डऱ्हाइन-वेस्टफालन राज्यातील एक नदी आहे. या नदीवर सोर्पे धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणामुळे सोर्पे जलाशय निर्माण झाला आहे.ही नदी रूर नदीची एक उपनदी आहे.ही नदी पुढे उत्तरी समुद्रास जाऊन मिळते.

सोर्पे नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश जर्मनी, नोर्डऱ्हाइन-वेस्टफालन राज्य
लांबी १८.६ किमी (११.६ मैल)
धरणे सोर्पे धरण